background

Proiecte în curs

Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești (Lot 1)

Lot 1 : Aglomerare Huși

Lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de apă, de extindere a rețelelor de canalizare, de reabilitare aducțiuni de apă, realizare zonă de protecție sanitară, reabilitare clădiri, execuție stații noi de pompare pe rețeaua de apă și apă uzată, extindere conducte de refulare apă uzată în orașul Huși.

Dată începere execuție

04/02/2019

Dată finalizare execuție

În curs de execuție

Beneficiar

AQUAVAS SA, strada Ștefan Cel Mare, nr. 70, Localitatea: Vaslui, Cod poștal: 730169; Telefon: +40 235311600, Fax: +40 235311900; Adresă de e-mail: aquavasuip@gmail.com

Image
Image

Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești (Lot 2)

Lot 2 : Aglomerare Negrești

Lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de apă, de extindere a rețelelor de canalizare, de reabilitare aducțiuni de apă, realizare zonă de protecție sanitară, reabilitare clădiri, execuție stații noi de pompare pe rețeaua de apă și apă uzată, extindere conducte de refulare apă uzată în orașul Negrești

Dată începere execuție

20/02/2019

Dată finalizare execuție

În curs de execuție

Beneficiar

AQUAVAS SA, strada Ștefan Cel Mare, nr. 70, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730169; Telefon: +40 235311600, Fax: +40 235311900; Adresă de e-mail: aquavasuip@gmail.com

Image
Image

Alimentare cu apă în Localitatea Dumbrăvioara, Comuna Ernei, Judeţul Mureş

Principalele caracteristici si indicatori tehnici:

 • Construirea reţelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Dumbrăvioara cu o lungime totală de 13.004 m şi construirea a 1 bucăţi rezervor de înmagazinare apă potabilă V=547mc amplasat lângă cel existent din localitatea Emei.
 • Subtraversare (CF) calea ferată curentă Târgu Mureş-Reghin

Dată începere execuție

15/06/2020

Dată finalizare execuție

în curs de execuție

Beneficiar

Comuna Ernei, nr. 439, județul Mureș, Nr de telefon: +40 265335096; Fax: +40 265335112; Adresă de e-mail: ernei@cjmures.ro;

Reabilitare conducte aducțiune și magistrale, stații de pompare apă uzată SP E20 și refulări aferente în municipiul Constanța

Lucrări de reabilitare conducte de aducțiune, reabilitare conducte magistrale, reabilitare stație pompare apă uzată SP E20, reabilitare conductă de refulare SP E20 și extindere conductă de refulare SP E20 în municipiul Constanța.

Dată începere execuție

19/10/2020

Dată finalizare execuție

În curs de execuție

Beneficiar

S.C RAJA S.A., strada Călăraşi, nr. 22-24; Localitate: Constanța; Cod Postal: 900590; județul Constanța; Nr de telefon: +40 241664046; Fax: +40 241612283; Adresă de e-mail: ionprd@yahoo.co.uk;

Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Ghiroda și în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda, jud. Timiș

Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale în localitatea Ghiroda și în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda.

Dată începere execuție

11/03/2021

Dată finalizare execuție

În curs de execuție

Beneficiar

Comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 46; județul Timiș, Nr de telefon: +4 0256205201; Fax: +4 0256287406; Adresă de e-mail: achizitii.publice@primariaghiroda.ro;

Image
Image

Execuția lucrărilor de construcții a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în comuna Subcetate în cadrul proiectului INFIINȚAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SUBCETATE, JUDEȚUL HARGHITA

Lucrările de realizare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Subcetate, județul Harghita, împreună cu stația de tratare a apei, stația de epurare a apelor uzate menajere și branșamente.

Dată începere execuție

08/06/2021

Dată finalizare execuție

Beneficiar

COMUNA SUBCETATE (Consiliul Local Subcetate), Strada Protopop Elie Campeanu, nr. 16; Cod Postal: 537300; județul Harghita; Nr de telefon: +40 266345003; Fax: +40266345184; Adresă de e-mail: primariasubcetate@yahoo.com;

Alimentare cu apă a localităților Jibert, Dacia, Lovnic din comuna Jibert, județul Brașov

Proiectul propune execuția rețelei de alimentare cu apă în localitățile Jibert, Dacia și Lovnic, rest de executat.

Dată începere execuție

Se va anunța data de început

Dată finalizare execuție

Beneficiar

COMUNA JIBERT (PRIMĂRIA), Strada Principală, nr. 129, localitatea Jibert, cod poștal: 507110, județul Brașov; Adresă de e-mail: primaria_comunajibert@yahoo.com; Nr de telefon: +40 268285585; Fax: +40 268285528;

Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II

Execuție lucrări aferente contractului „DJ-CL-18 Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson II”: UAT Câlnic (între nodurile 16 și 16A), UAT Telești (între nodurile 14 și 15), UAT Rovinari (între nodurile 13 și 14), UAT Bălteni (între nodurile 12 și 13), în lungime totală de 28.590 m.

Dată începere execuție

14/09/2021

Dată finalizare execuție

Beneficiar

Compania de Apă Oltenia SA, strada Brestei, nr. 133; Localitate: Craiova; Cod Poștal: 200177; Adresa de e-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com, poim.apaoltenia@gmail.com, uip@apaoltenia.ro; Nr de telefon: +40 251422117; Fax: +40 251422263;

Image
Image

Reabilitare și extindere colectoare și rețele de canalizare Mangalia și stațiuni LOT 2

LOT 2: Retele de apa si canalizare Mangalia Nord si statiuni (CL 17)

 • Reabilitare retea de distributie apa Mangalia Nord si statiuni
 • Reabilitare retea de canalizare apa uzata menajera Mangalia Nord si statiuni
 • Puncte de masura debit si presiune, vane cu actionare electrica
 • Dotari

Dată începere execuție

01.09.2021

Dată finalizare execuție

Beneficiar

S.C RAJA S.A CONSTANȚA, strada Călăraşi, nr. 22-24; Localitate: Constanța; Cod Poștal: 900590; Adresa de e-mail: ionprd@yahoo.co.uk; Nr de telefon: +40 241664046; Fax: +40 241612283

Image
Image
Image
Image
Image
Image

LOT 2: Alimentare cu apă potabilă a localității Plopiș, județul Sălaj

În cadrul acestui lot se dorește realizarea rețelei de alimentare cu apă cu branșamente în comuna Plopiș, localitatea Plopiș, județul Sălaj

Dată începere execuție

16/08/2021

Dată finalizare execuție

Beneficiar

Comuna Plopiș, strada: -, nr. 134; Localitate: Plopiș; Cod Poștal: 457341; Salaj; Adresa de e-mail: primaria_plopis@yahoo.com; Nr de telefon: +40 0260671102; Fax: +40 0260671102;

Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 2

Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și rețelelor de apă uzată Timișoara Sud.

Dată începere execuție

Se va anunța data de început

Dată finalizare execuție

Beneficiar

AQUATIM S.A. Timișoara, strada: Gheorghe Lazăr, nr. 11A; localitatea: Timișoara; telefon: +40 256200262; fax: +40 256294753; E-mail: mirela.albulescu@aquatim.ro;

Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitatea Siret

Contractul cuprinde:

 • Rețea de distribuție apă potabilă, care presupune reabilitare rețea de distribuție apă potabilă și rețea de distribuție apă potabilă
 • Stații de pompare apă potabilă
 • Extindere rețea de canalizare menajeră
 • Stații de pompare apă uzată

Dată începere execuție

21.03.2022

Dată finalizare execuție

Beneficiar

ACET S.A. Suceava, adresa: Strada: Eminescu Mihai, nr. 5; Localitate: Suceava; Cod Postal: 720183; Adresă de e-mail: secretariat@acetsv.ro; Nr de telefon: +4 0230206315; Fax: +4 0230520941

Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Feldioara

Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă si canalizare în localitatea Feldioara inclusiv stație de pompare și conductă de refulare apă uzată în comuna Feldioara.

Dată începere execuție

Se va anunța data de început

Dată finalizare execuție

Beneficiar

Compania APA Brașov, Strada: Vlad Țepeș, nr. 13; Localitate: Brașov; Adresa de e-mail: sap@apabrasov.ro; Număr de telefon: +40 268407723; Fax: +40 268471427;

Reabilitare conductă de aducțiune apă brută Sadu la STAP Dumbrava

Proiectare și execuție reabilitare conductă de transport apă brută cu lungimea aproximativă de 5818 m

Dată începere execuție

Se va anunța data de început

Dată finalizare execuție

Beneficiar

APA CANAL SIBIU SA; Strada: Eschile, nr. 6; Localitate: Sibiu; Adresa de e-mail: achizitii@apacansb.ro; Număr de telefon: +40 269222916; Fax: +40 269234179

Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Hărman și extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Prejmer

Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Hărman și extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Prejmer.

 • UAT Hărman:
 • Extindere aducțiune
 • Extindere rețea de distribuție
 • Extindere rețea de canalizare
 • Execuţia a 4 stații de pompare apă uzată
 • Execuție conducte de refulare
 • UAT Prejmer:
 • Reabilitarea castelului de apă Prejmer
 • Extindere aducțiune
 • Reabilitare rețea distribuție apă
 • Extindere rețea distribuție apă
 • Reabilitare rețea de canalizare
 • Extindere rețea de canalizare
 • Execuţia a 3 stații de pompare apă uzată
 • Execuție conducte de refulare

Dată începere execuție

Se va anunta data de inceput

Dată finalizare execuție

Beneficiar

Compania APA Brașov; Strada: Vlad Țepeș, nr. 13; Localitate: Brașov; Adresa de e-mail: sap@apabrasov.ro; Număr de telefon: +40 268407723; Fax: +40 268471427;

Scroll top ^