background

Provocare. Inovație. Profesionalism.

"Cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l construi." - Abraham Lincoln

Contactează-ne

Despre noi

Image

Peste 15 ani de experiență

Compania S.C. Euskadi S.R.L. a fost înființată în anul 2004, având ca domeniu de activitate oferirea serviciilor privind activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

Având la baza activităților desfășurate principiul profesionalismului, al corectitudinii și formată din dorința de a răspunde nevoii de pe piață, am reușit în scurt timp să ne construim o reputație solidă în lucrările de alimentare cu apă și canalizare finanțate din fonduri europene. Ne-am dezvoltat în ceea ce privește serviciile oferite, astfel încât, în momentul de faţă suntem în măsură să oferim soluții complexe în domeniul construcțiilor, înglobând în egală măsură atât proiectarea cât și execuția.

Obiectivele noastre

În cadrul desfășurării proiectelor urmărim optimizarea acestora astfel încât lucrările să fie realizate în mod corespunzător și la termen, astfel că până în prezent, putem susține că am reușit să ducem la bun sfârșit peste 60 km rețea apă potabilă, 54 km rețea de canalizare, 9 km rețele de refulare, realizarea cu succes a 11 bucăți stații de pompare și o bucată stație de epurare, 10 bucăți gospodării de apă, peste 1000 bucăți de branșamente, racorduri și peste 135 bucăți de hidranți subterani și/sau supraterani.

Un alt obiectiv al nostru este acela de a forma și menține bune relații cu autoritățile contractante și alți parteneri sau posibili parteneri (subantreprenori, prestatori, furnizori, etc.), menite să conducă la viitoare colaborări. Dintre aceștia amintim principalii noștrii beneficiari:

 • S.C. AQUATIM S.A.
 • S.C. COMPANIA APA BRASOV S.A.
 • S.C. APĂ CANAL SIBIU S.A.
 • S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. BUZAU
 • S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. NEAMT
 • RAJA Constanța SA
 • PRIMĂRIA RUȘETU (județul Buzău)
 • PRIMĂRIA VÎNĂTORI NEAMȚ (județul Neamț)
 • PRIMĂRIA MOVILA BANULUI (județul Buzău)
 • PRIMĂRIA PIATRA TELEORMAN (județul Teleorman)
 • PRIMĂRIA SUCEAVA (județul Suceava)
 • PRIMĂRIA DUMBRĂVIȚA (județul Timiș)
 • PRIMĂRIA BARCANI (județul Covasna)
 • PRIMĂRIA SUBCETATE (județul Harghita)

Argumentele pe care le oferă S.C. EUSKADI S.R.L. partenerilor şi clienţilor săi garantează că proiectele desfăşurate împreună cu noi vor fi caracterizate de promptitudine, calitate, eficiență, responsabilitate, implicare și muncă performantă.

Echipa noastră este formată din personal specializat cu o vastă experiență în domeniu, pregătiți să vină în întâmpinarea așteptărilor clienților și ale partenerilor noștri. Avem experiența, determinarea și cunoștințele tehnice necesare pentru a transforma proiectele de orice dimensiune într-un real succes.

Toate activitățile desfășurate de către compania noastră respectă regulile privind calitatea și siguranța mediului înconjurător impuse de către Uniunea Europeană. Competența cu care echipa noastră execută lucrările este dovedită de certificatele, autorizațiile și atestatele de mai jos:

background

Vezi de ce suntem capabili.
Treci prin lista noastră de proiecte.

Proiecte finalizateProiecte în curs

Departamente

 • Birou licitații

  Câștigarea contractelor de achiziție publică se face în mod organizat, după o procedură operațională privind procesul de elaborare a ofertelor, astfel încât acestea să fie în conformitate cu cerințele impuse de autoritatea contractantă prin proiect și să aibă cel mai bun raport calitate/preţ, în măsura fondurilor disponibile.

  În vederea câștigării contractelor de achiziție publică, compania noastră în calitate de operator economic întocmește în termenele impuse de către autoritatea contractantă, toate documentele care fac parte integrantă din ofertă. În acest sens, deținem departamente cu personal specializat pentru fiecare parte componentă (eligibilitate/calificări, departament tehnic, departament financiar) care alcătuiește o ofertă completă și admisibilă în concordanță cu cerințele și specificațiile caietelor de sarcini, dar și departament specializat în implementarea proiectelor.

  1. Departament eligibilitate / calificări

  Departamentul nostru oferă informații despre situația economică a firmei, informații clare și exacte despre capacitatea de exercitare a activității profesionale. Avem experiență vastă în lucrări de construire/reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apă/lucrări de aducțiune de apă, lucrări de canalizare, lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, dar și în domeniul execuției de infrastructură (alimentare cu apă și/sau apă uzată), execuția/elaborarea/verificarea porceselor/fluxurilor tehnologice pentru stații de tratare a apei/epurare/gospodăriilor de apă.

  De altfel, dispunem de personal calificat, echipa formată din ingineri instalații sanitare/hidroedilitare și ingineri construcții hidrotehnice, ingineri de proces și topografi/topometriști, ingineri instalații electrice și RTE-iști.

  2. Departament tehnic

  Ne ocupăm de întocmirea documentațiilor cu specific tehnic, în special documentații pentru participarea la procedurile de achiziții publice ce au ca obiect: rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare și echipamente aferente acestor rețele (stații de pompare, gospodării de apă, stații de epurare, etc.).

  Întocmim metodologii pentru realizarea lucrărilor specifice propuse ale proiectelor, punând în evidență realizarea lucrărilor prin tehnologii noi de punere în operă.

  În întocmirea graficelor de execuție, folosim soft-uri de actualitate pentru a realiza cu acuratețe Diagrama Gantt, fiind un instrument folosit în planificarea proiectelor, ilustrând grafic un program de activitate care ajută la planificarea, coordonarea și monitorizarea sarcinilor specifice din proiect. Totodată întocmim diagrama Pert, drumul critic și extrasul de resurse necesar în realizarea activităților. Fiind în continuă ascensiune, cautăm zilnic îmbunătățirea realizării lucrărilor noastre, cautând tehnologii de ultimă generație, în vederea limitării timpului de execuție și realizarea lucrărilor de bună calitate cu materialele care au cele mai bune specificații tehnice pentru proiectul abordat.

  3. Departament financiar

  Realizăm propunerile financiare în care sunt incluse costurile legate de execuția categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantități, întocmirea instrucțiunilor de întreținere și exploatare, protejarea mediului conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor, procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor necesare funcționării obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

 • Implementare proiecte

  Departamentul de implementare proiecte are ca și scop atât găsirea unor parteneri de încredere în vederea executării proiectelor câștigate precum și găsirea de furnizori/prestatori competitivi. Managementul contractelor adjudecate are loc într-o manieră care să conducă la încadrarea în termenii de execuție asumați, execuția lucrărilor fiind conform standardelor de calitate și menținând un cash-flow pozitiv pe toată durata implementării contractului/contractelor.

  De asemnea, stabilirea „drumului critic” este un pas important în abordarea noastră legată de procesul de planificare a execuției și gestionarea lucrărilor. Aplicând metoda punctelor de referință avem în vedere managementul personalului pentru îndeplinirea tuturor activităților solicitate. La toate acestea se adaugă elaborarea și implementarea unor strategii unice care să conducă la o dezvoltare sustenabilă și la crearea unei imagini puternice pe piață.

 • Inspecții CCTV

  Pentru a preîntâmpina și satisface anumite nevoi legate de verificarea lucrărilor executate precum și starea conductelor existente am înființat Departamentul de inspecții CCTV. Echipamentul CCTV poate vizualiza interiorul conductelor, stabilindu-se astfel un diagnostic privind starea tehnică reală a acestora. Departamentul nostru efectuează inspecții video cu laborator mobil CCTV pentru țevi cu diametre între 150 mm și 2000 mm cât și desfundare, decolmatare, curățare și spălare conducte cu diametre până la 450 mm, efectuate cu hidrocurator cu pompă de înaltă presiune.

  Image Image Image
 • Colaboratori

Contact

Sediu principal

Timișoara 300085
Str. Eugeniu de Savoya, Nr. 12, Et. 2, Ap. 11-15
Phone: +40 723 500 288
Fax: +40 356 007 926
Email: office@euskadi.ro

Puncte de lucru în țară

Piatra Neamț
Brașov
Vaslui
Buzău
Constanța

Scroll top ^